Checklists

Hộp Tiếp Liệu Khẩn Cấp & Danh Sách Kiểm Tra Kế Hoạch
Cách Trữ Nước cho Trường Hợp Khẩn Cấp – Ga Lông
Cách Trữ Nước cho Trường Hợp Khẩn Cấp – Lít
Hụp Xuống, Ẩn Nấp và Vịn Chặt
Thẻ Liên Lạc Người Ở Xa


Các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong khu vực chúng ta, những trường hợp này có thể gồm các trận bão mùa đông, lũ lụt, động đất, đất lở, sóng thần, hỏa hoạn, và vật liệu nguy hiểm đổ tháo. Chuẩn bị trước cho chính quý vị và gia đình cho bất cứ loại tai họa nào là yếu tố quan trọng cho vấn đề an toàn của quý vị. Hãy chuẩn bị để tự túc trong ít nhất là ba ngày – lâu hơn nữa trong trường hợp tai họa nặng – vì có thể cần nhiều ngày hoặc tuần để khôi phục các dịch vụ thiết yếu.

Có những việc cụ thể quý vị có thể làm để bảo vệ cho những người thân thương và tài sản của mình trong trường hợp khẩn cấp. Những việc đó là:

Lập một kế hoạch – biết gia đình quý vị sẽ liên lạc với nhau như thế nào và đoàn tụ ở đâu nếu bị ly tán.

Chuẩn bị một thùng tiếp liệu khẩn cấp – gồm các tiếp liệu căn bản, chẳng hạn như nước uống, thực phẩm không hư, hộp cứu thương, đèn pin, pin dự phòng, radio quay tay hoặc chạy pin. Cũng đừng quên tiếp liệu cho thú vật nuôi trong nhà!

Hãy tham gia – biết láng giềng của quý vị và sẵn sàng trợ giúp những người nào có thể cần được trợ giúp, và học CPR/cứu thương.

Theo dõi tin tức – ghi danh để nhận thông báo cảnh giác của địa phương và vùng, và nghe những đài truyền thông địa phương.