Checklists

ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินและการตรวจสอบแผน
วิธีเก็บน้ำสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน – แกลลอน
วิธีเก็บน้ำสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน – ลิตร
วาง คลุม และถือ
บัตรข้อมูลสำหรับติดต่อเมื่ออยู่นอกพื้นที่


เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เหตุฉุกเฉินสำหรับพื้นที่ของเรารวมถึงพายุในฤดูหนาว น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ ไฟไหม้ และการรั่วไหลของศาลเคมีอันตราย การเตรียมความพร้อมให้ตัวคุณและครอบครัวสำหรับภัยทุกประเภทเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาความปลอดภัย วางแผนพึ่งพาตนเองเป็นเวลาอย่างน้อยสามวัน สำหรับมหันตภัยที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นไปได้ว่าการกู้คืนบริการพื้นฐานต่างๆ อาจใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์

มีสิ่งที่คุณสามารถจัดเตรียมเพื่อปกป้องบุคคลและทรัพย์สินที่คุณรักในช่วงเวลาฉุกเฉินได้ โดยปฏิบัติดังนี้

วางแผน – รู้วิธีการสื่อสารที่ครอบครัวจะใช้และสถานที่นัดพบหากพลัดหลง

สร้างชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน – โดยมีของกินของใช้พื้นฐาน เช่น น้ำดื่ม อาหารแห้ง ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไฟฉาย แบตเตอรี่สำรอง วิทยุแบบพกพาหรือแบบใช้แบตเตอรี่ ยารักษาโรค เสื้อผ้าที่อบอุ่นและผ้าห่ม และเงินสด อย่าลืมของกินของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย!

มีส่วนร่วม – ทำความรู้จักเพื่อนบ้านและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน และเรียนรู้การทำ CPR/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ – ลงทะเบียนรับการแจ้งเตือนของท้องถิ่นหรือภูมิภาค และฟังช่องสื่อท้องถิ่น