Checklists

Liistada-hubitaanka Agabka & Qorshaha Xaalad Degdega
Sida Loo Kaydiyo Biyaha Xaaladda degdega – Galaano
Sida Loo Kaydiyo Biyaha Xaaladda degdega – Litiro
Istuur, isdabool oo Xejiso
Kaarka Xiriirka Jiid Dibedda Ubaxsan


Degdegyada waxay dhici karaan waqti kasta. Xaafadena, waxaa ka mid noqon kara roobabka cimilada qaboobaha, dhul gariirka, dhul guurka, tsunamiga, dabka, iyo maadooyinka halista ah ee soo baxa. In naftaada iyo qoyskaada aad u diyaarisid nooc kasta oo musiibo ah waxay muhiim u tahay ammaankaada. Qorsheyso in aad ku filnaatid naftaada ugu yaraan saddax maalin – in ka badan haddii lala kulmo musiibo – bacdamaa ay qaadan karto maalmo ama todobaadyo si loo soo celiyo adeegyada lagama maarmaanka ah.

Waxaa jira waxyaabo cayiman oo aad sameyn kartid si aad u badbaadisid kuwa aad jeceshahay iyo hantidaada waqtiyada musiibada. Waxaa ka mid ah:

Samayso qorshe – ogaaw sida qoyskaada u xariiri doonaan iyo meesha aad ku kulmi doontiin haddii aad kala tagtaan.

Samayso boorsada degdegga – ku dar saadka aasaasiga, sida biyaha la cabbi karo, raashinka aan dhicin, boorsada kaalmada kowaad, karbuuno, battariyo dheeraad ah, raadiyaha lagu wareejiyo gacanta ama battariyada, dawooyinka la qoro, dhar kulul iyo busto, iyo lacag caddaan. Sidoo kale, ha iloobin saadka xoolaha guri joogga!

Ka qeyb qaado – ogaaw deriskaada iyo isu diyaari in aad kaalmeysid kuwa laga yaabo in ay u baahan yahiin kaalmo, iyo in ay bartaan kaalmada kowaad/CPR.

Ahaaw xogogaal – isku qor in laguu soo diro digniinta deegaanka iyo gobolka, iyo dhageyso shanalada warbaahinta deegaanka.